TERMAT DHE KUSHTET

REFUJIMI LIGJOR


Qellimi I ketij refuzimi ligjor eshte te permende termat dhe kushtet e perdorimit te te website te kompanise sone dhe te politikes se privatesise, te cilen ajo ndjek. Vizitori/perdoruesi duhet te

lexoje me kujdes termat dhe kushtet e perdorimit te cilat do te ndjeke, perpara se te vizitoje ose perdore faqen dhe ne rast se nuk eshte dakord, nuk duhet ti perdore ato. Ne menyre alternative supozohet qe vizitori/perdoruesi pranon plotesisht kushtet e permendura, te cilat zbatohen ne permbajtje.


Aksesi ne website


Ne menyre qe te hyni ne website, ju duhet te jeni I rritur (mbi 18 vjec), perndryshe duhet te merrni lejen prinderore dhe duhet te keni nje adrese e-mail te vlefshme.

Perdorimi I website

Perdorimi I ketij website nenkupton qe perdoruesi ka burimet e nevojshme ne dispozicion per perdorimin e internetit (hardware dhe software).

Kompamia jone nuk mban pergjegjesi per demtime direkte apo indirekte nga ana e perdoruesit per shkak te problemeve teknike te shkaktuara nga veprimet jo ligjore te nje pale te trete, p.sh. te dhenat e pergjimit apo shperndarja e viruseve nga perdorimi I riprodhimit te faqes. Perdorimi I ketij website dhe te dhenat e zbritura jane nen pergjegjesine e perdoruesit. Megjithese ne bejme perpjekjen tone per ta mbajtur faqen te aksesueshme ne cdo kohe, ne nuk mund te garantojme akses ne te gjitha rastet. Per arsye te ndryshme, si p.sh. qellimet e mirembajtjes ose per arsye te tjera  qe jane jashte kontrollit tone, aksesi ne website mund te

nderpritet ose te jete perkohesisht I padisponueshem.

Detyrimet e perdoruesit

Perdoruesi pranon qe ai/ajo nuk do e perdore faqen per publikime, dergime e-mail me permbajtje te paligjshme, te demshme, kercenuese, keqdashese, fyese, shpifese ose dhunuese per pale te treta. Ndalohet perdorimi I ketij website per qellime politike, promocionale ose shkembyese. Perdoruesi merr persiper pergjegjesine per mirefunksionimin e faqes. Perdoruesit nuk I jepet e drejta ne lidhje me informacione te tjera personale ne lidhje me kte faqe.

Saktesia e informacionit

Kompania jone perpiqet te siguroje saktesi dhe informacion te perditesuar. Megjithate, per shkak te rrezikut te vazhdueshem te nderhyrjeve te pales se trete ne internet, ne nuk mund te garantojme saktesine e te gjitha te te dhenave. Nese perdoruesi identifikon gabime, pasaktesi ose heqje te te dhenave nga ky website, ai/ajo eshte I lutur ten a kontaktoje ne adresen e e-mail: info@frezyderm.gr

E drejta e autorit

  1. Mbrojtja
Autori I ketij website, eshte I mbrojtur ligjerisht nga Ligji I Te Drejtes se Autorit, i siguruar nga Ligji Grek, Europian dhe Nderkombetar. Specifikisht nga Ligji 2121/1993 mbi “Te Drejten e Autorit, dhe te drejtat e lidhura me

ceshtjet kulturotre” mbi krijimin e ketij website dhe pa kerkesen e formaliteteve (artikulli 6 paragrafi 2 I Ligjit 2121/1993) autori I ketij website eshte I mbrojtur nga dispozitat e ketij Ligji, dhe “duke perfshire gjithashtu ekskluzivitetin dhe te drejten absolute te shfrytezimit te te drejtes se punes (e drejta e prones), dhe te drejten per te ruajtur nderlidhjet personale me punen (e drejta morale) (artikulli 1, paragrafi 1 Ligji 2121/1993).

2. Ndalimet

Bazuar ne te drejten morale dhe te prones se autorit, artikujt 3 dhe 4 te Ligjit 2121/1993, ndalohet:  cdo riprodhim I faqeve individuale ose te permbajtjes se tyre, si tekste, pjese te dhenash, grafike ose fotografi, te cilat tejkalojne limitin e perdorimit te privatesise (artikulli 18 I Ligjit 2121/1993). Prandaj, ruajtja ne nje hard drive, dergimi via e-mail, ngarkimi nga nje server, krijimi I lidhjeve te thella in-line, printimi dhe shperndarja ne format te shjkruar (elektronik ose leter), perkthimi dhe shperndarja e permbajtjes ndalohen.

Të gjitha informacionet e mësipërme përbëjnë të drejtat ekskluzive të autorit të faqes së internetit (kompania jonë) dhe çdo moskryerje ose ushtrim i të drejtave të autorit nuk do të përbëjë heqje dorë në çdo rast.

 

Në rast se pjesët e informacionit citohen në kontekstin e diskutimeve shkencore, domethënë me qëllimin ekskluziv të avancimit shkencor, vihet re se, "Citimi i ekstraktit duhet të shoqërohet me një tregues të burimit dhe emri i autorit ...me kusht që emrat e përmendur të paraqiten në burim "(neni 19 Ligji 2121/1993).

 

Kontakti i kompanisë:

 

FREZYDERM S.A.

Adresa: 75 Menandrou Street, Athinë

Kodi postar: 104 37

Telefoni: +30 210 5246900

Faksi: +30 210 5244433

e-mail: info@frezyderm.gr