Mirë se erdhëtc

Zgjidhni faqen e internetit që doni të vizitoni

Politikat e Cookies

Bazuar në përkufizimet aktuale që përdoren në fushën e Teknologjisë Informative dhe Bashkimit Europian, (https://ec.europa.eu/info/cookies_e l), cookies janë tekste të vogla të cilat faqet e internetit i ruajnë në kompjuter apo pajisje të ndryshme celulare dhe zakonisht në cdo pajisje që përdor internetin dhe viziton këtë faqe, pa dëmtuar kompjuterin, programet apo dokumentat. Pra, një cookie është një identifikues i cili ruhet në pajisjen e përdoruesit nga vetë përdoruesi.

Duhet të keni parasysh se shumë browser-a mund të konfigurohen në mënyrë automatike për ti refuzuar cookies ose të informojnë përdoruesin kur një cookie ruhet. Nëpërmjet cookies, faqet e internetit memorizojnë veprimet e përdoruesit dhe preferencat (si login, gjuha, madhësia e shkrimit dhe preference të tjera) për nje periudhë kohe, në këtë mënyrë ata nuk duhet të ri-vendosin preferencat e tyre sa herë që vizitojnë faqen e internetit. Cookies gjithashtu ndihmojnë për të analizuar faqen e internetit dhe nëse përdoruesi ka probleme me shfletimin, ato ende mund të lejojnë reklama online dhe oferta të ndryshme që përputhen me interesat e përdoruesit. Për më tepër, disa cookies janë teknikisht të nevojshme për tu lidhur me faqe të vecanta interneti.

Ka disa cookies të cilat janë të përkohshme, pra ato ruhen në pajisje deri në momentin që përdoruesi largohet nga faqja e internetit apo e mbyll atë. Disa të tjerë qëndrojnë në pajisje për një kohë më të gjatë (edhe dy vite) ose deri në momentin që përdoruesi i fshin ato. Në përgjithësi jetëgjatësia e një cookie varet nga qëllimi i tij.

Më tepër informacion në lidhje me cookies dhe operimin e tyre mund të gjeni falas në faqen www.allaboutcookies.org . Në faqen faqen tonë ne perdorim llojet e mëposhtme të cookies (me jetëgjatesi nga disa sekonda në 2 vite) për bashkëpuntorët tanë të besuar, nga të cilët kërkojmë të zbatojnë GDPR dhe legjislacionin kombëtar.

1) Cookies te nevojshme & funksional : Këto cookies janë shumë të nevojshëm dhe esencial për arsye sigurie dhe funksionim normal të faqes së internetit, duke qene se ata lejojnë që përdoruesi të perdori faqen në mënyre autentike, nëse përdoruesi është loguar në faqe, regjistruar apo ka përdorur kartë për blerje. Këto cookies nuk na lejojnë ne të monitorojmë aktivitetin e përdoruesit në faqe të tjera. Ato gjithashtu na lejojnë të analizojmë se si përdoret faqja e internetit, cilat ndërveprime dhe opsione te përdoruesit përdoren (si emri, gjuha ose zona e lidhjes) dhe mund të përdoren gjithashtu për të kujtuar cilësime të ndryshme si madhësia e shkronjave dhe stili, ndriçimi dhe konfigurime të tjera që përdoruesi ka zgjedhur, në mënyrë që të mund të ofrojmë një eksperiencë të përmirësuar dhe të personalizuar në faqen tonë dhe të shmangim veprimet dhe mesazhet e përsëritura. Këto cookies janë : (a) të domosdoshme për identifikimin dhe / ose mirëmbajtjen e përmbajtjes që përdoruesi vendos gjatë një lidhje në faqe (p.sh. për plotësimin e një formulari elektronik nga përdoruesi ose me regjistrimin e përdoruesit) (b) të domosdoshme për autentikimin e përdoruesit për shërbimet përkatëse (p.sh. kur bën një transaksion në internet), (c) janë instaluar për qëllime sigurie, (d) me përmbajtje multimediale për shikimin e një videoje, të kryejë teknikën e shpërndarjes së ngarkesës në një lidhje në një faqe interneti, (f) të "mbajë mend" mundësitë për shfaqjen e faqes. Duke qënë se këto cookies janë shumë të rëndësishme për disa veçori të faqes sonë të internetit, nuk ekziston opsioni i zgjedhjes për ta, por e vetmja mundësi për përdoruesin është që të konfigurojë browser-in për të parandaluar që ato të ruhen dhe ti bllokojë automatikisht ato. Megjithatë, në këtë rast, disa pjesë të faqes nuk do të funksionojnë siç duhet ose me efikasitet, me vizitorin që ka mundësi të reduktuara të përdorimit dhe të shijimit të shërbimeve të ofruara.

2) Cookies statistikore: Në disa raste përdorim ofruesit e shërbimeve të palëve të treta për të ndjekur dhe analizuar informacionet statistikore në lidhje me përdorimin dhe kontekstin e përmbajtjes që përdoruesit e faqes tonë përdorin, duke rezultuar në vendosjen e cookies të nevojshme nga ofruesit e shërbimeve për të ndjekur trafikun e vizitave dhe performancës së reklamave tona. Në veçanti, ata mbledhin informacione të tilla si: mënyra se si vizitorët e përdorin faqen, faqet që ata vizitojnë më shpesh, etj., dhe ato janë ose informacione anonim të grumbulluara që nuk identifikojnë vizitorin ose që kanë të bëjnë me vizitorin individual (adresa IP). Ato përdoren vetëm për të përmirësuar performancën e një faqeje interneti dhe na lejojnë të mbledhim informacion rreth përdorimit që bëni në faqet tona të internetit, duke përfshirë përmbajtjen që zgjidhni gjatë shfletimit të faqeve tona, me qëllim matjen e efektivitetit dhe ndërveprimit të konsumatorëve me faqen e internetit si dhe përmirësimin e faqeve tona me kalimin e kohës. Këto cookies mund të na ofrohen nga ofruesit e mjeteve analitike së palëve të treta, por përdoren vetëm për qëllime që lidhen me faqet tona të internetit. Vërehet se këto informacione (cookies) të ofruara nga ofruesit e palëve të treta nuk përfshijnë informacione të tjera personale të përdoruesit, por nuk mund të përjashtojmë që informacioni i mbledhur mund të lidhet me informacione të ngjashme ose të tjera personale të mbledhura diku tjetër. Kështu, në kontekstin e bashkëpunimit tregtar me rrjetet reklamuese, mblidhen cookies që mund të monitorojnë aktivitetet dhe lundrimin e përdoruesve të internetit, me informacion që synon reklamimin e produkteve dhe shërbimeve bazuar në preferencat personale të përdoruesit. Përfundimisht, faqja jonë përdor Google Analytics, një shërbim analitik nga Google, Inc. ("Google"), i cili përmes cookies mbledh të dhëna për përdorimin e tij (p.sh. adresën IP) të ruajtur dhe redaktuar në serverat e Google jashtë Greqisë. Google përdor këtë informacion për të vlerësuar përdorimin e faqeve të internetit, përpilon raporte mbi aktivitetet e përdoruesit dhe siguron shërbime të tjera që lidhen me aktivitetet e tyre dhe përdorimin e internetit. Vërehet se Google mund ta transferojë këtë informacion tek palët e treta kur kërkohet me ligj ose kur palët e treta përpunojnë informacionin në emër të Google. Ashtu siç Google zyrtarisht garanton, nuk do ta shoqërojë adresën IP me ndonjë të dhënë tjetër që ai ruan (më shumë informata mund të gjenden në faqet e saj rreth kushteve të shërbimit të Google dhe politikave të privatësisë së Google). Sidoqoftë, mund të shmangni grumbullimin e të dhënave për shfletimin tuaj të Internetit nga Google Analytics (cookie dhe adresa IP) duke instaluar Google AnalyticsOpt - OutBrowser-Add-On ose duke zgjedhur grumbullimin e të dhënave, sipas aftësive dhe opsionet që ofron Google çdo herë.

3) Cookies për reklamim dhe targetim: Këto cookies përdoren për të siguruar përmbajtje të personalizuar dhe mund të përdoren për të dërguar reklama ose promovime të synuara, për të kufizuar përshtypjet e reklamave ose për të matur efektivitetin e fushatës reklamuese. Ato gjithashtu mund të përdoren për të na ndihmuar të kujtojmë faqet e internetit që përdoruesi ka vizituar për të përcaktuar se cilat kanale të marketingut në internet janë më efektive. Cookies të tilla gjithashtu mund të mblidhen nga mediat sociale (facebook, twitter, etj.) për reklamat me bazë interesi, duke ju lejuar të shihni reklama të personalizuara të përputhura me preferencat e përdoruesit.

Përdorimi i përgjithshëm i të dhënave personale në lidhje me Cookies:

Duke përdorur cookie-et e mësipërme, ne mund të mbledhim, përpunojmë dhe përdorim të dhëna personale të kufizuara të përdoruesit në formë pseudonimi vetëm për qëllime reklamimi dhe kërkime tregu, si dhe për të përshtatur faqen tonë të internetit me interesat e përdoruesit, për të shfaqur ose dërguar informacion rreth nesh dhe për ta informuar atë në lidhje me produktet dhe shërbimet që mund të jenë me interes për çdo përdorues.

Bazuar në këtë teknologji, ne gjithashtu mund të marrim raporte nga ofruesit tanë të shërbimit që përfshijnë referenca për të dhënat personale ose të grumbulluara (të cilat mund të përfshijnë demografi të përgjithshme ose karakteristikat e përdorimit). Ju duhet ta dini që tashmë mund t'i fshini të gjitha cookies në kompjuterin tuaj, si dhe konfiguroni shumicën e browser-ave në një mënyrë që nuk lejon instalimin e cookies, por në këtë rast mund t'ju duhet të personalizoni preferencat e caktuara çdo herë që vizitoni një faqe, dhe disa shërbime gjithashtu mund të mos funksionojnë. Të drejtat tuaja themelore janë: hyrja në të dhëna, korrigjimi ose fshirja e të dhënave, transportueshmëria e të dhënave tuaja, kufizimi i përpunimit, kundërshtimi ndaj përpunimit dhe heqja e pëlqimit tuaj për përdorimin e disa ose e të gjithë cookies dhe , në mënyrë të vazhdueshme, përpunimi i të dhënave tuaja.

Për të ushtruar të drejtat e lartpërmendura, mund të paraqisni kërkesën tuaj në selinë e FREZYDERM AEBE, 73-75 Menandrou str., 210-52.46.900 dhe e-mail info@frezyderm.gr si dhe nëse besoni se përpunimi i të dhënave tuaja personale është në kundërshtim me ligjin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, të paraqisni një ankesë pranë Autoritetit të Mbrojtjes së të Dhënave (1-3 Zyra e Kifissias, 115-23, Athinë, tel. 210-64.75 .600, adresën e e-mailit contact@dpa.gr ). Sidoqoftë, mos hezitoni të na kontaktoni për t'ju dhënë sqarime, përgjigje dhe informacione teknike.