QËLLIMET & FILOZOFIA

QËLLIMET

Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së produkteve dhe shërbimit.

-Të ndjekin perspektivat e rritjes

-Të jenë më tepër konkurues në një mjedis gjithnjë e më kërkues.

FILOZOFIA

-Të bëjnë një diferencë në përditshmërinë e njerëzve duke u ofruar atyre produkte cilësore

-Të ruajë politikën e respektit ndaj klientit

-Zhvillim i mëtejshëm i produkteve cilësore, duke kontribuar kështu në një cilësi më të mirë të jetës